top of page

9 Ocak 2024 Salı

RESMİ GAZETE İLANLARI

Detaylar için ilgili konunun üzerine tıklayınız.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptali ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2023/559)

–– Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar: 2024/7)

YÖNETMELİKLER

–– Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)

–– 2024 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

–– Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2023/48)

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/01/2024 Tarihli ve 12337 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 23/5/2023 Tarihli ve 2019/22554 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/9/2023 Tarihli ve 2019/6929 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/9/2023 Tarihli ve 2019/12366 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/9/2023 Tarihli ve 2018/35591 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/9/2023 Tarihli ve 2019/38627 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/10//2023 Tarihli ve 2020/879 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/10//2023 Tarihli ve 2020/20131 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/10//2023 Tarihli ve 2018/27682 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/10//2023 Tarihli ve 2020/20852 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/11//2023 Tarihli ve 2016/9303 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/11/2023 Tarihli ve 2018/10997 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

SS-99.jpg

YENİ EĞİTİM, BİLGİ VE DUYURULARDAN

HABERSİZ KALMAYIN​

bottom of page