top of page

31 Aralık 2023 Pazar

RESMİ GAZETE İLANLARI

Detaylar için ilgili konunun üzerine tıklayınız.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Filmaşin İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8041)

YÖNETMELİKLER

–– Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2024 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 418)

–– Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)

–– Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 15 )

–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2023/8)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/37)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

31/12/2023 tarihli ve 32416 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu yayımlanmıştır.

31/12/2023 tarihli ve 32416 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlanmıştır.

31/12/2023 tarihli ve 32416 3. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanı Kararları ile Tebliğler yayımlanmıştır.

31/12/2023 tarihli ve 32416 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri yayımlanmıştır.

31/12/2023 tarihli ve 32614 5. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası Andlaşmalar, Cumhurbaşkanı Kararı, Yönetmelikler ile Tebliğler yayımlanmıştır.

SS-99.jpg

YENİ EĞİTİM, BİLGİ VE DUYURULARDAN

HABERSİZ KALMAYIN​

bottom of page