top of page

22 Haziran 2023 Perşembe

RESMİ GAZETE İLANLARI

Detaylar için ilgili konunun üzerine tıklayınız.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7318)

–– Özbekistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7319)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7320)

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2023/308)

YÖNETMELİKLER

–– Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Yabancı Dil Hazırlık ve Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Özbekistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2019/6 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/3 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/4 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2019/42 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/5 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/6 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/7 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/8 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/9 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/10 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/11 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/12 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

SS-99.jpg

YENİ EĞİTİM, BİLGİ VE DUYURULARDAN

HABERSİZ KALMAYIN​

bottom of page