top of page

19 Temmuz 2023 Çarşamba

RESMİ GAZETE İLANLARI

Detaylar için ilgili konunun üzerine tıklayınız.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7391)

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 Tarihli ve E: 2023/51, K: 2023/48 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2023 Tarihli ve E: 2023/4 (Değişik İşler), K: 2023/1 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/5/2023 Tarihli ve E: 2023/24, K: 2023/91 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/4/2023 Tarihli ve 2019/7923 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/3/2023 Tarihli ve 2017/37627 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/3/2023 Tarihli ve 2019/10203 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/4/2023 Tarihli ve 2018/24394 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/5/2023 Tarihli ve 2019/476 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/5/2023 Tarihli ve 2020/1329 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/5/2023 Tarihli ve 2019/33087 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

SS-99.jpg

YENİ EĞİTİM, BİLGİ VE DUYURULARDAN

HABERSİZ KALMAYIN​

bottom of page