top of page

16 Temmuz 2023 Pazar

RESMİ GAZETE İLANLARI

Detaylar için ilgili konunun üzerine tıklayınız.

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI

1388 Dijital Mecralar Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1389 Çevre Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1390 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7390)

YÖNETMELİKLER

–– Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2023 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2023 Yılı Mayıs Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2023 Yılı Mayıs Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2023/4)

–– Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/07/2023 Tarihli ve 11952 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/07/2023 Tarihli ve 11956 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 20/01/2023 Tarihli ve E: 2021/2, K: 2023/1 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

SS-99.jpg

YENİ EĞİTİM, BİLGİ VE DUYURULARDAN

HABERSİZ KALMAYIN​

bottom of page