Konferans odası
O59NQA0 (1041 x 1228).png

GÜNCEL EĞİTİM BİLGİLERİ İÇİN

EBİMER'E KAYIT OLUN

Değerli Kamu ve Özel Sektör Temsilcileri;

 

Hizmet veren tüm Merkezi ve  Yerel Yönetim Kamu Kurum ve Kuruluşları ile şirketlerin  işleyişini yakından ilgilendiren mevzuatlarda yapılan değişiklikler ve yeni düzenlemeler, hizmetlerin nitelik olarak değişmesine ve çeşitliliğin artmasını neden olmuştur. Bu nedenle amacımız, sürekli değişen mevzuat konularına uyum sağlamanızı kolaylaştırmak ve uygulamada karşılaştığınız sorunlarınıza, her biri konusunda uzman eğitmen kadromuzla birebir çözüm sunup, destek olmaktır.

 

Merkezi ve ​Yerel Yönetim ile Özel Sektör Mevzuat Eğitim konu başlıklarımızı inceleyebilir hizmetiçi eğitim ve danışmanlık talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

SİZİN İÇİN

BURADAYIZ

İhtiyacınız olan tüm eğitim konularındaki taleplerinizi bize iletebilirsiniz.

6291-555.png

Birlikte Büyüyoruz

ANKAMARKO olarak hizmet verdiğimiz bütün alanlarda ürün, hizmet veya çözüm sunduğumuz KAMU ve ÖZEL SEKTÖR referanslarımızdan bazıları... Ürün ve hizmet alımlarında markalarımızı tercih eden tüm kurumsal ve bireysel müşterilerimize TEŞEKKÜR EDERİZ

Bilginiz Gücünüzdür

MERKEZİ YÖNETİM

MEVZUAT EĞİTİM KONULARI

 • 192 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU

 • 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU

 • 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

 • 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

 • 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

 • 4857 SAYILI İŞ KANUNU

 • 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU

 • 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME KANUNU

 • 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

 • 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

 • 6085 SAYILI SAYIŞTAY KANUNU

 • 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN

 • 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU

 • 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

 • 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

 • BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU

 • DOĞRUDAN TEMİN

 • DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI

 • ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS)

 • ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU (EKAP)

 • FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA

 • HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

 • ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ SİSTEMİ (2015)

 • ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

 • ISO 16555-1 İNOVASYON SİSTEMİ (2013)

 • ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

 • ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (2015)

 • İÇ DENETİM - DIŞ DENETİM VE PERFORMANS DENETİMİ

 • İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USÜL VE ESASLAR

 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 • KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATIN ALMA VE İHALE USÜL VE ESASLARI

 • KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU VE ETİK DAVRANIŞ VE İLKELERİ

 • KAMU ZARARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USÜL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 • PERFORMANS BÜTÇE VE ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI

 • RAPORLAMA YÖNTEMLERİ

 • RESMİ YAZIŞMA KURALLARI

 • RİSK YÖNETİMİ

 • SGK HİTAP (HİZMET TAKİP PROGRAMI)

 • SÖZLEŞME HUKUKU VE SÖZLEŞME YAZMA TEKNİKLERİ

 • STANDART DOSYA PLANI VE ARŞİV YÖNETMELİĞİ

 • STRATEJİK PLAN

 • TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİ VE ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI

 • TAŞERON İŞÇİLERİNİN KADROYA GEÇİRİLMESİ VE 4/C’Lİ PERSONELE İLİŞKİN DÜZENLEME

 • TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

 • KAMUYA AİT TAŞINMAZLARIN KAYIT VE KONTROLÜ

 • TÜRK TİCARET KANUNU

YEREL YÖNETİM

MEVZUAT EĞİTİM KONULARI

 • 192 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU

 • 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

 • 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU

 • 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU

 • 3194 SAYILI İMAR KANUNU

 • 3621 SAYILI KIYI KANUNU

 • 3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE KANUNU

 • 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

 • 4541 SAYILI ŞEHİR VE KASABALARDA MAHALLE MUHTAR VE İHTİYAR HEYETLERİ TEŞKİLİNE DAİR KANUN

 • 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ KANUNU

 • 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

 • 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

 • 4857 SAYILI İŞ KANUNU

 • 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU

 • 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME KANUNU

 • 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

 • 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNU

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU

 • 5252 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ

 • 5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

 • 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU

 • 5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU

 • 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU

 • 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

 • 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

 • 6085 SAYILI SAYIŞTAY KANUNU

 • 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN

 • 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU

 • 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

 • 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

 • 7103 SAYILI İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI KANUNU

 • AB HİBELERİ YEREL YÖNETİMLER PROJE HAZIRLAMA VE YÖNETİMİ

 • ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARI

 • BELEDİYE GELİRLERİNİN TARH, TAHAKKUK VE TAHSİLÂTI

 • BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ

 • BELEDİYE MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 • BELEDİYE MEVZUATI

 • BELEDİYE NORM KADRO YÖNETMELİĞİ

 • BELEDİYE TAHSİLÂT YÖNETMELİĞİ

 • BELEDİYELERDE ŞİRKET KURULMASI, DENETİM VE YÖNETİMİ

 • BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

 • DEVLET MUHASEBESİ VE MALİ TABLO ANALİZİ

 • DOĞRUDAN TEMİN

 • DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI

 • ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS)

 • ELEKTRONİK İMZA KANUNU

 • ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU (EKAP)

 • EMLAK VERGİSİ KANUNU

 • FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA

 • HALKLA İLİŞKİLER – VATANDAŞ MEMNUNİYETİ

 • HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

 • HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ SİSTEMİ (2015)

 • ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

 • ISO 16555-1 İNOVASYON SİSTEMİ (2013)

 • ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

 • ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (2015)

 • İÇ DENETİM - DIŞ DENETİM VE PERFORMANS DENETİMİ

 • İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USÜL VE ESASLAR

 • İL GENEL MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 • İMAR KANUNU VE KENT PLANLAMASI

 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 • KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU VE ETİK DAVRANIŞ VE İLKELERİ

 • KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU

 • KAMU ZARARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USÜL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 • KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

 • KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİ

 • MERA KANUNU

 • MEZARLIKLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

 • PERFORMANS BÜTÇE VE ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI

 • RAPORLAMA YÖNTEMLERİ

 • RESMİ YAZIŞMA KURALLARI

 • RİSK YÖNETİMİ

 • SGK HİTAP (HİZMET TAKİP PROGRAMI)

 • SÖZLEŞME HUKUKU VE SÖZLEŞME YAZMA TEKNİKLERİ

 • STANDART DOSYA PLANI VE ARŞİV YÖNETMELİĞİ

 • STRATEJİK PLAN

 • SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU

 • TAHAKKUK ESASLI MUHASEBE SİSTEMİ

 • TAŞERON İŞÇİLERİNİN KADROYA GEÇİRİLMESİ VE 4/C’Lİ PERSONELE İLİŞKİN DÜZENLEME

 • TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

 • KAMUYA AİT TAŞINMAZLARIN KAYIT VE KONTROLÜ

 • TAŞIT KANUNU

 • TÜRK BORÇLAR KANUNU

 • TÜRK TİCARET KANUNU

 • ZABITA MEVZUATI

ÖZEL SEKTÖR

MEVZUAT EĞİTİM KONULARI

 • UYGULAMALI  ELEKTRONİK İHALE – ELEKTRONİK EKSİLTME SÜREÇLERİ

 • 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

 • 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

 • DOĞRUDAN TEMİN 

 • 4857 SAYILI İŞ KANUNU

 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

 • MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ

 • ARABULUCULUK VE (YENİ) İŞ MAHKEMELERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 • İŞ HUKUKU AÇISINDAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI UYGULAMALARI

 • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ HAK, YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI

 • TÜM YÖNLERİYLE KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI

 • SİGORTA PRİMİNE VE EMEKLİLİK KESENEĞİNE TABİ ÖDEMELER

 • ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ SİSTEMİ (2015)

 • ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

 • ISO 16555-1 İNOVASYON SİSTEMİ (2013)

 • ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

 • ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (2015)

 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 • RESMİ YAZIŞMA KURALLARI

 • TÜRK TİCARET KANUNU

 
 
 
SS-99.jpg

YENİ EĞİTİM, BİLGİ, DUYURU VE KAMPANYALARIMIZDAN

HABERSİZ KALMAYIN​