top of page

29 Temmuz 2023 Cumartesi

Resmî Gazete Güncel İhale Duyuruları

İhale detayları için ilgili kurumun üzerine tıklayınız.

29 Temmuz 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32263

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Aydın İli Söke Belediye Başkanlığından:

ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Alaçam Orman İşletme Müdürlüğünden:

İBRELİ + YAPRAKLI DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü İnebolu Orman İşletme Müdürlüğünden:

YAPRAKLI DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünden:

GÜNLÜK İŞLENECEK OLAN PANCARIN KANALLARDA YÜZDÜRÜLEREK FABRİKAYA SEVKİ VE REVİZYONU (BAKIM – ONARIM) İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “E Data-R2 Servis Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:

SEYYAR VE SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ İŞİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

SS-99.jpg

YENİ EĞİTİM, BİLGİ VE DUYURULARDAN

HABERSİZ KALMAYIN​

bottom of page