top of page

26 Eylül 2023 Salı

Resmî Gazete Güncel İhale Duyuruları

İhale detayları için ilgili kurumun üzerine tıklayınız.

26 Eylül 2023 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32321

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALELERİ YAPILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediyesi BURKENT Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ den:

MESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ordu İli Akkuş Belediye Başkanlığından:

18 KALEM PİRİNÇ VE BAKIR MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

3 KALEM KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

23 ADET MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

ÖN YETERLİK İLANI

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

SS-99.jpg

YENİ EĞİTİM, BİLGİ VE DUYURULARDAN

HABERSİZ KALMAYIN​

bottom of page