top of page

23 Mart 2024 Cumartesi

Resmî Gazete Güncel İhale Duyuruları

İhale detayları için ilgili kurumun üzerine tıklayınız.

23 Mart 2024 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32498

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

MADENİ YAĞ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRE (AAS) CİHAZI ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü İzmit Orman İşletme Müdürlüğünden:

BÖLGESEL TRENLERDE YİYECEK İÇECEK SATIŞI YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

SS-99.jpg

YENİ EĞİTİM, BİLGİ VE DUYURULARDAN

HABERSİZ KALMAYIN​

bottom of page