top of page

19 Temmuz 2023 Çarşamba

Resmî Gazete Güncel İhale Duyuruları

İhale detayları için ilgili kurumun üzerine tıklayınız.

19 Temmuz 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32253

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

YER SİLOSUNDAN KANALLARA PANCAR TAŞINMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

1000 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE 1000 ADET MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

100.000 DOZ AT KAYNAKLI KUDUZ ANTİSERUMU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İzmir İli Menderes Belediye Başkanlığından:

SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

SS-99.jpg

YENİ EĞİTİM, BİLGİ VE DUYURULARDAN

HABERSİZ KALMAYIN​

bottom of page