top of page

14 Kasım 2023 Salı

Resmî Gazete Güncel İhale Duyuruları

İhale detayları için ilgili kurumun üzerine tıklayınız.

14 Kasım 2023 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32369

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

25 KALEM TEKSTİL ÜRÜNÜ SATIN ALINACAKTIR

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimliğinden:

TEKNOLOJİ TRANSFERİ İLANI

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİ SİSTEM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

TEMEL SOSYAL ETKİ KAPASİTE GELİŞTİRME EĞİTİMİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğünden:

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çanakkale İli Umurbey Belediye Başkanlığından:

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden:

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gönen Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden:

SS-99.jpg

YENİ EĞİTİM, BİLGİ VE DUYURULARDAN

HABERSİZ KALMAYIN​

bottom of page