top of page

12 Mayıs 2024 Pazar

Resmî Gazete Güncel İhale Duyuruları

İhale detayları için ilgili kurumun üzerine tıklayınız.

12 Mayıs 2024 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32544

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

ARAMA RUHSATLI JEOTERMAL SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

20 KALEM MEŞE MAKAS TRAVERS TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü V. Bölge Müdürlüğünden:

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Eskişehir İli Tepebaşı Belediye Başkanlığından:

SS-99.jpg

YENİ EĞİTİM, BİLGİ VE DUYURULARDAN

HABERSİZ KALMAYIN​

bottom of page