top of page

5 Kasım 2023 Pazar

Resmî Gazete Güncel İhale Duyuruları

İhale detayları için ilgili kurumun üzerine tıklayınız.

5 Kasım 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32360

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

KOZLU VE ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ TÜVENAN KÖMÜRLERİNİN VE OCAK TAŞLARININ NAKLİ, YÜKLENMESİ, BOŞALTILMASI VE YAYILMASI HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 ADET YER ALTI RADAR SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

FABRİKA VE İŞ YERLERİNİN TEHLİKELİ OLMAYAN EVSEL NİTELİKLİ SANAYİ ATIĞININ BERTARAF SAHALARINA TAŞINMASI İŞİNİN KİRAYA VERİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul İli Avcılar Belediye Başkanlığından:

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kastamonu Belediye Başkanlığından:

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Aydın İli Nazilli Belediye Başkanlığından:

TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Gaziantep İli Şehitkâmil Belediye Başkanlığından:

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Edirne Belediye Başkanlığından:

MÜBADELE İLANI

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden:

SS-99.jpg

YENİ EĞİTİM, BİLGİ VE DUYURULARDAN

HABERSİZ KALMAYIN​

bottom of page