top of page
Elektronik İhale edumer-1

ÇANKIRI Elektronik İhale ve Elektronik Eksiltme Eğitimi KORGUN

ÇANKIRI KORGUN Elektronik İhale ve Elektronik Eksiltme Eğitimi hakkında detaylı bilgi için talep oluşturabilir veya bizleri arayabilirsiniz. Bilginin etkinliğini arttırarak bireysel, kurumsal ve toplumsal iş verimliliğini yükseltmeyi hedefleyen​ EDUMER tüm danışanlarına en doğru BİLGİ-ZAMAN denklemini sunar.

Değerli Kamu Görevlileri ve Özel Sektör Temsilcileri;

 

Özel sektörde faaliyet gösteren tüm şirketler ile Hizmet veren tüm Merkezi ve  Yerel Yönetim Kamu Kurum ve Kuruluşlarının işleyişini yakından ilgilendiren E-İhale ve E-Eksiltme platformu EKAP ile kamu yararı daha çok artmıştır. Ancak uygulamada karşılaşılan sorunlar bu sistemin verimliliğini düşürmektedir.19/06/2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan değişik ile E-ihale (tekliflerin ve yeterlilik belgelerinin elektronik ortamda sunulması) ve E-Eksiltme (elektronik ortamda azalan miktarlarda yeni teklif sunma) usullerine ilişkin olarak istekli sıfatı ile teklif verecek olan Tüzel ve Gerçek Kişiler ile idare sıfatı ile ihale sürecini yürütecek olan idare personelinin uygulama süreçlerine ilişkin bilgi sahibi olması hata yapmadan süreci E-İhale ve E-Eksiltme sürecinin yürütülmesi ve E-İhale ve E-Eksiltme sürecinde doğru stratejileri kullanma eğitiminin verilmesi ve süreci yürütenlerin deneyim ve bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.  EKAP 'a  uyum sağlamanızı kolaylaştırmak ve uygulamada karşılaştığınız sorunlara, her biri konusunda uzman eğitmen kadromuzla birebir çözüm sunup   destek olmak için her zaman yanınızdayız.

E-İhale ve E-Eksiltme konu başlıklarımızı inceleyebilir hizmetiçi eğitim ve danışmanlık talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

E-İHALE  VE E-EKSİLTME EĞİTİM KONULARI​

 • Elektronik İhale (E-İhale) nedir?

 • Elektronik İhalenin (E-İhale) amaç ve kapsamları nelerdir?

 • Elektronik İhale (E-İhale) hangi yönetmelikler değişti?

 • Elektronik İhale (E-İhale) önemli tanımlar nelerdir?

 • Elektronik ihale de ki kısaca değişiklikler nelerdir?

 • E-İhale ’ye İlişkin EKAP tan yapılacaklar nelerdir?

 • E-İhale EKAP ilişkisinde önemli hususlar?

 • EKAP üzerinden, katılım ve yeterliğe ilişkin bilgiler sorgulama.

 • Sunulmayacak belgeler listesi nedir ve hangi belgeleri kapsar?

 • Elektronik ihale de Geçici teminat mektupları nasıl alınacak?

 • Elektronik ihale de Banka Referans mektupları nasıl alınacak?

 • Elektronik ihale de Bildirim ve Tebligat Esasları nelerdir?

 • Elektronik ihale de Yaklaşık Maliyet ilkesi.

 • Elektronik ihale de Doküman hazırlanması.

 • Elektronik ihale de Teknik Şartnameler

 • Elektronik ihale de İhale Komisyonları.

 • Elektronik ihale de Dokümanda Değişiklik Yapılması veya açıklama yapılması.

 • Elektronik ihale de teklifin şifrelenmesi ve E-anahtara ilişkisi.

 • EKAP’tan kaynaklanan teknik problemlerden veya olağanüstü durumlarda yapılacaklar nelerdir?

 • Erteleme yapılması durumunda ihalenin ertelenme işlemleri ve sorunun devam etmesi.

 • Elektronik ihale de Mal alımı ihalelerinde, isteklilerden numune istenilmesi durumunda yapılması gerekenler?

 • Elektronik ihale de iptal durumunda yapılacaklar nelerdir?

 • Elektronik ihale de e-tekliflerin açılması.

 • E-anahtarının bozuk olması veya virüs içermesi gibi nedenlerde yapılacaklar?

 • Hazırlanan tutanakların durum izleme ekranında görülmesi.

 • Elektronik ihale de e-tekliflerin değerlendirilmesi.

 • Elektronik ihale de eksik belgeler ve ekleri ilişkin yapılacaklar.

 • Elektronik ihale de bilgi eksikliği bulunması.

 • Elektronik ihale de İhalenin Sonuçlandırılması.

 • Elektronik eksiltme nedir?

 • Elektronik eksiltme hangi ihalelerde yapılabilir?

 • Elektronik eksiltme ile yapılamayan ihaleler hangileridir?

 • Elektronik eksiltme ye davet değerlendirme dışı bırakılma.

 • Elektronik eksiltme de bekleme süresi kaç gündür ve en az kaç dakika önce sisteme giriş yapılmalıdır?

 • Elektronik eksiltme de en fazla tur sayısı kaçtır asgari fark nedir ve her tura teklif verilmelidir?

 • Elektronik eksiltme de mevcut sırlama durumunun görüntülenmesi durumları nelerdir?

 • Elektronik eksiltme de Önemli Hususlar nelerdir?

 • Elektronik eksiltme de e-anahtar gönderilecek mi?

 • Elektronik eksiltme de hangi teklifler geçerli kabul edilir?

 • Elektronik eksiltme de şekil üzerinden sıra durumunu görme.

 • Elektronik eksiltme de tekliflerin eşit olma durumunda ne yapılır?

E- İHALE UYGULAMA SÜREÇLERİ

 • E- ihale kayıt işlemeleri?

 • E- ihale de ihtiyaç raporu seçimi (ekap üzerinde anlatımlı)

 • E- ihale de Teknik Şartnameye Cevaplar Ve açıklamalar

 • E- ihale de Kısmi Teklif İşlemleri

 • E- ihale de dokümanları yükleme ve ihaleyi onaylama

 • E- ihale de ilan hazırlama

 • E- ihale de sevk işlem formu gönderme

 • E- ihale de ihale komisyonu işlemleri

 • E- ihale de teklif değerlendirme (1’inci Oturum)

 • E- ihale de Elektronik geçici teminat işlemleri

 • E- ihale de ihale tarihine ilişkin teyit işlemleri

 • E- ihale de teklif değerlendirme (2’nci Oturum-KAPALI OTURUM)

 • E- ihale de beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması talebine ilişkin bildirim

 • E- ihale de Komisyon Kararı Oluşturma

 • E- ihale de Komisyon Kararı Sonrası İhale Yetkilisi Onayı Öncesi Teyit İşlemleri

 • E- ihale de İhale Yetkilisi Onayı

 • E- ihale de Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi

 • E- ihale de Sözleşmeye Davet Bildirimi

 • E- ihale de Sözleşme Öncesi Teyit İşlemleri

 • E- ihale de Sonuç Formu Gönderme

ELEKTRONİK EKSİLTME UYGULAMA SÜREÇLERİ

 • Elektronik Eksiltme de ihale kayıt işlemleri

 • Elektronik Eksiltme de İhtiyaç Raporu İşlemleri

 • Elektronik Eksiltme de İhale Kayıt İşlemleri

 • Elektronik Eksiltme de İdari şartname ve sözleşme tasarısı işlemleri

 • Elektronik eksiltmesi olan ihtiyaç raporu bağlama

 • Elektronik Eksiltme de İhale onay

 • Elektronik Eksiltme de İhale ilan işlemleri

 • Elektronik Eksiltme de Teklif değerlendirmesi yapılacak ihalenin seçilmesi

 • Elektronik Eksiltme de Teklif değerlendirme 1. Oturum işlemleri

 • Elektronik Eksiltme de Elektronik eksiltme işlemleri

 • Elektronik Eksiltme de Elektronik eksiltme güncelleme işlemleri

 • Elektronik Eksiltme de Elektronik eksiltme daveti gönderme

 • Elektronik Eksiltme de Ertelenen eksiltmeye ilişkin zaman çizelgesi oluşturma

 • Elektronik Eksiltme de Elektronik eksiltmeyi izleme

 • Elektronik Eksiltme de Teklif sonuç işlemleri nelerdir?

bottom of page