top of page
businessmen-raised-their-hands-win-celebration-organization-concept-business-is-geared-tow

Bilginiz Gücünüzdür

Eğitimler hakkında detaylı bilgi için talep oluşturabilir veya bizleri arayabilirsiniz. Bilginin etkinliğini arttırarak bireysel, kurumsal ve toplumsal iş verimliliğini yükseltmeyi hedefleyen​ EDUMER tüm danışanlarına en doğru BİLGİ-ZAMAN denklemini sunar. 

MERKEZİ YÖNETİM 192 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM 4857 SAYILI İŞ KANUNU EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME KANUNU EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM 6085 SAYILI SAYIŞTAY KANUNU EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM DOĞRUDAN TEMİN EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU (EKAP) EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ SİSTEMİ (2015) EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM ISO 16555-1 İNOVASYON SİSTEMİ (2013) EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (2015) EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM İÇ DENETİM - DIŞ DENETİM VE PERFORMANS DENETİMİ EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USÜL VE ESASLAR EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATIN ALMA VE İHALE USÜL VE ESASLARI EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU VE ETİK DAVRANIŞ VE İLKELERİ EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM KAMU ZARARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USÜL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM KAMUYA AİT TAŞINMAZLARIN KAYIT VE KONTROLÜ EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM PERFORMANS BÜTÇE VE ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM RAPORLAMA YÖNTEMLERİ EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM RESMİ YAZIŞMA KURALLARI EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM RİSK YÖNETİMİ EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM SGK HİTAP (HİZMET TAKİP PROGRAMI) EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM SÖZLEŞME HUKUKU VE SÖZLEŞME YAZMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM STANDART DOSYA PLANI VE ARŞİV YÖNETMELİĞİ EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM STRATEJİK PLAN EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİ VE ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM TAŞERON İŞÇİLERİNİN KADROYA GEÇİRİLMESİ VE 4/C’Lİ PERSONELE İLİŞKİN DÜZENLEME EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ EĞİTİMİ

MERKEZİ YÖNETİM TÜRK TİCARET KANUNU EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER 192 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER 3194 SAYILI İMAR KANUNU EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER 3621 SAYILI KIYI KANUNU EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER 3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE KANUNU EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER 4541 SAYILI ŞEHİR VE KASABALARDA MAHALLE MUHTAR VE İHTİYAR HEYETLERİ TEŞKİLİNE DAİR KANUN EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ KANUNU EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER 4857 SAYILI İŞ KANUNU EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME KANUNU EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNU EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER 5252 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER 5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER 5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER 6085 SAYILI SAYIŞTAY KANUNU EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER 7103 SAYILI İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI KANUNU EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER AB HİBELERİ YEREL YÖNETİMLER PROJE HAZIRLAMA VE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARI EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER BELEDİYE GELİRLERİNİN TARH, TAHAKKUK VE TAHSİLÂTI EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER BELEDİYE MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER BELEDİYE MEVZUATI EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER BELEDİYE NORM KADRO YÖNETMELİĞİ EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER BELEDİYE TAHSİLÂT YÖNETMELİĞİ EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER BELEDİYELERDE ŞİRKET KURULMASI, DENETİM VE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER DEVLET MUHASEBESİ VE MALİ TABLO ANALİZİ EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER DOĞRUDAN TEMİN EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER ELEKTRONİK İMZA KANUNU EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU (EKAP) EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER EMLAK VERGİSİ KANUNU EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER HALKLA İLİŞKİLER – VATANDAŞ MEMNUNİYETİ EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ SİSTEMİ (2015) EĞİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

SS-99.jpg

YENİ EĞİTİM, BİLGİ VE DUYURULARDAN

HABERSİZ KALMAYIN​

bottom of page